Statul român se confruntă cu întârzieri semnificative în plata compensațiilor către furnizorii de energie electrică și gaze, o problemă evidențiată de un document guvernamental recent. Aceste întârzieri afectează grav sectorul energetic, cu necesarul de plată pentru luna martie 2024 ajungând la suma de 500 de milioane de lei.

Ministerul Muncii, responsabil pentru compensațiile destinate populației prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), și Ministerul Energiei, care gestionează compensațiile pentru consumatorii persoane juridice, se luptă să gestioneze aceste întârzieri. Cauza principală a acestora este scăderea veniturilor guvernamentale, accentuată de prețurile mai mici pe piețele de gros și de livrările la prețuri reglementate.

În februarie 2024, chiar dacă Ministerul Muncii a distribuit 1 miliard de lei către furnizorii de energie, a persistat o restanță de aproximativ 800 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a intervenit, ajustând alocările bugetare pe trimestre pentru a încerca să amelioreze situația, însă datoriile acumulate până la sfârșitul lunii ianuarie 2024 au atins cifra de 4 miliarde de lei.

Guvernul a răspuns prin adoptarea unei ordonanțe de urgență care permite plata acestor restanțe, o mișcare financiată din contribuția de solidaritate impusă companiilor petroliere. Această măsură arată eforturile statului de a soluționa problema întârzierilor, însă ridică și întrebări privind sustenabilitatea pe termen lung a acestui sistem de compensații.